Introduktionsprogram – IM

På Nuntorpsgymnasiet erbjuder vi introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) samt Yrkesintroduktion (IMYRK). 

Du som saknar godkänt grundskolebetyg i engelska eller matematik är behörig till Programinriktat val. Du går med naturbruksklassen samtidigt som du läser in det saknade ämnet. 

På Yrkesintroduktionen har du två val:

  1. Välj att satsa på att så snart som möjligt läsa in det som saknas för behörighet till Naturbruksprogrammet. På Nuntorpsgymnasiet kan vi erbjuda dig att läsa grundskoleämnena Svenska, Engelska och Matematik. Samtidigt läser du yrkeskurserna med din klass på Naturbruksprogrammet. På detta sätt har du möjlighet att få en fullständig gymnasieexamen.

  2. Satsa först och främst på att skaffa dig yrkeskunskaper för att kunna komma ut i ett jobb inom naturbruk. Yrkeskurser och eventuellt utökad praktik är prioriterat i din utbildning. I och med detta val blir yrkesintroduktionen din gymnasieutbildning. Detta innebär att du inte kan nå fullständig gymnasieexamen, men du får ett gymnasieintyg med genomförda kurser när du fullgjort dina studier.

Oavsett hur du väljer att läsa Yrkesintroduktion anpassas utbildningen efter dina individuella behov.

Här kommer mer information om vilka kurser du kan läsa inom Yrkesintroduktionen:

Följande kurser läser alla
elever på yrkesintroduktionen under åk1

Programgemensam kurs 
Naturbruk200p
  

Programfördjupning

 
Djuren i naturbruket100p
Fordon och redskap100p

Du väljer sedan en av dessa profiler

Profil: Djurskötare

Den här profilen passar dig som är intresserad av främst lantbruksdjur och vill fördjupa dina kunskaper. Du kommer att få lära dig om foder och foderhantering, avel, närmiljö, stallar, uppfödning och djurhälsa. Genom att ha APL och studiebesök på gårdar eller andra arbetsplatser får du praktiska yrkeskunskaper inom just ditt intresseområde! 

Djurskötare 400p
Sällskapsdjur 1100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksdjur 2100
Lantbruksdjur specialisering100


Profil: Lantbruksmaskin och växtodling

Du som brinner för maskiner och växtodling ska välja denna profil. Du får lära dig om olika typer av lantbruksmaskiner och redskap inom flera olika användningsområden. I profilens fördjupningskurser kommer våra yrkeslärare och APL-värdar lära dig om den senaste teknologin såväl teoretiskt som praktiskt.

Lantbruksmaskin/växtodling400p
Lantbruksmaskiner 1100
Lantbruksmaskiner 2100
Serviceteknik – naturbruk 1100
Växtodling 1100

Profil: Hästskötare

Hästprofilen passar dig som vill bredda din lantbruksutbildning med hästrelaterade kunskaper och förmågor. Du kommer att få lära dig om hästars behov och beteende, foder, avel, stallar, djurhälsa m.m. På APL och i skolans stall får du en gedigen grund att stå på för fortsatta studier eller arbete med hästar. Kanske vill du ta hästskötarexamen? Vi hjälper dig på vägen dit!

Hästskötare400p
Hästkunskap 1100
Ridning och körning200
Ridning 1100

Utöver de yrkespaket som beskrivits till vänster/ovan kan elever på yrkesintroduktionen även läsa grundskoleämnen, samt välja bland de kurser som erbjuds inom naturbruksprogrammet på Nuntorpsgymnasiet:

Bild och form 100p
Förnybar energi, 100p100 p
Idrott och hälsa 2, 100p100 p
Lastmaskiner och truckar, 100p100 p
Matlagning 1, 100p100 p
Motor- och röjmotorsåg, 100p100 p
Mobila grävmaskiner, 200p200 p