Lantbruk – Lantbruksdjur

På Nuntorpsgymnasiet satsar vi på att ge alla våra elever en bred bas att stå på inom lantbruk. På naturbruksprogrammet hos oss läser alla Lantbruksinriktning, men med olika profiler.

 Första året läser du alla kurser tillsammans med resten av din klass. Då får du bekanta dig med grunderna inom maskin, växtodling och djur.

Inför årskurs 2 gör du ett första profilval – Lantbruk eller Lantbruk med hästprofil. Samtidigt kan du, om du önskar, välja bort de kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet (Svenska 2 och 3 samt Engelska 6). Du kan även välja att lägga till kursen Ma2a för utökad högskolebehörighet.

Oavsett vilken profil du väljer kan vi garantera dig en gedigen utbildning, där vår nära samverkan med branschen ger dig praktisk erfarenhet av de yrkesområden som intresserar dig!

För dig som går Lantbruksprofilerna görs ytterligare ett val inför årskurs 3, vilket gör att du får spetskompetens inom antingen Maskin och Växtodling eller Lantbruksdjur.

Öppnar dörrar till branschen

Dagens lantbruk blir allt mer avancerat, inte bara ute på fälten utan även i djurstallarna. På Nuntorp Gård har skolan tillgång till en modern ladugård med den senaste mjölkningstekniken. Skolan har även samarbeten med lantbrukare runt om i västra Sverige för att du ska få en utbildning som motsvarar branschens högt ställda krav på kompetens. Många lantbruksföretag söker idag efter välutbildad arbetskraft och arbetsmarknaden ser ljus ut för våra studenter!

APL

Under din utbildning gör du totalt 18 veckor APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Genom APL får du möjlighet att komma ut i yrkeslivet och praktisera de kunskaper och förmågor du lärt dig på skolan, samtidigt som du inhämtar nya lärdomar. Vi hjälper dig vid behov att knyta kontakt med möjliga APL-platser.

Efter utbildningen

Exempel på möjliga yrken: Djurskötare i mjölk-, nötkött- eller grisproduktion, egenföretagare, avbytare m.m

Exempel på möjliga vidareutbildningar: Lantmästare, Agrotekniker, Avelsrådgivare m.m. 

Möjliga yrken som du lägger en bra grund inför:

  • Djurskötare
  • Avbytare
  • Egen företagare 
  • Klövverkare
  • Agrotekniker
  • Avelsrådgivare
 

Möjliga utbildningar om du läser utökad behörighet på Nuntorpsgymnasiet:

  • Lantmästare 

Utökad behörighet:
Ma2a
Eng 6
Sv 2 och 3
Djuren i naturbruket och Växtodling 1 vilket motsvarar Naturkunskap 2

Möjliga yrken efter även ett naturvetenskapligt basår på högskola:

  • Agronom
  • Veterinär

Ladda ner gymnasiekatalogen 

Gymnasiekatalog 24-25

Och programblad

Programblad 24-25