Lantbruk – maskin och växtodling

På Nuntorpsgymnasiet satsar vi på att ge alla våra elever en bred bas att stå på inom lantbruk. På naturbruksprogrammet hos oss läser alla Lantbruksinriktning, men med olika profiler. Första året läser du alla kurser tillsammans med resten av din klass. Då fr du bekanta dig med grunderna inom maskin, växtodling och djur.

Inför årskurs 2 gör du ett första profilval – Lantbruk eller Lantbruk med hästprofil. Samtidigt kan du, om du önskar, välja bort de kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet (Svenska 2 och 3 samt Engelska 6). Du kan även välja att lägga till kursen Ma2a för utökad högskolebehörighet.

Oavsett vilken profil du väljer kan vi garantera dig en gedigen utbildning, där vår nära samverkan med branschen ger dig praktisk erfarenhet av de yrkesområden som intresserar dig!

För dig som går Lantbruksprofilerna görs ytterligare ett val inför årskurs 3, vilket gör att du får spetskompetens inom antingen Maskin och Växtodling eller Lantbruksdjur.

Öppnar dörrar till branschen

Dagens lantbruk är tekniskt avancerat vilket gör att det krävs hög kompetens hos de anställda. Nuntorpsgymnasiets utbildning inom Lantbruksmaskiner och växtodling ger dig just denna eftertraktade kompetens! Våra erfarna lärare och vårt nära samarbete med maskinfirmorna på Nuntorp Gård samt andra företag i närområdet skapar möjlighet för våra elever att få tillgång till den senaste tekniken. Du får lära dig hur man använder och servar en mängd olika maskiner och redskap, vilket gör dig anställningsbar och eftertraktad på arbetsmarknaden!

APL

Under din utbildning gör du totalt 18 veckor APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Genom APL får du möjlighet att komma ut i yrkeslivet och praktisera de kunskaper och förmågor du lärt dig på skolan, samtidigt som du inhämtar nya lärdomar. Vi hjälper dig vid behov att knyta kontakt med möjliga APL-platser.

Efter utbildningen

Exempel på möjliga yrken: Maskinförare inom lantbruk, servicetekniker, egenföretagare m.m.

Exempel på möjliga vidareutbildningar: Lantmästare, Agrotekniker, Växtodlingsrådgivare m.m.

Möjliga yrken som du lägger en bra grund för:

  • Maskinförare inom lantbruk
  • Servicetekniker
  • Egen företagare
  • Lantmästare
  • Agrotekniker
  • Växtodlingsrådgivare

Ladda ner gymnasiekatalogen för att se vilka kurser som ingår

Gymnasiekatalog-2023-2024