Naturbruk Väst

Naturbruksskolor som drivs av eldsjälar och för ett gott syfte. 

Naturbruk Väst AB

De båda naturbruksgymnasierna Dingle och Nuntorp bildar sedan januari 2020 ett gemensamt naturbruksgymnasium med namnet Naturbruk Väst AB. Regionen beslutade 2016 att avsluta verksamheterna i Dingle och Nuntorp, men tack vare ett stort lokalt engagemang kunde de båda utbildningarna återupptas 2017 respektive 2019.

Naturbruk Väst AB är ett icke vinstdrivande bolag där eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. De båda skolornas utbildningar kompletterar varandra, vilket innebär att vissa program förläggs till Dingle medan andra återfinns på Nuntorp. Utförlig information om programutbud finns på respektive skolas hemsida.

Dinglegymnasiet 

Dinglegymnasiet är en naturbruksskola som jobbar med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som möter dagens krav inom naturbrukets branscher. För det krävs såväl förankring i traditionerna som förmåga till nytt, kreativt tänkande.

På Dinglegymnasiet kan du läsa inriktningarna Trädgård, Häst, Hund samt Djurvård

Nuntorpsgymnasiet

Lantbruksutbildningen på Nuntorpsgymnasiet erbjuder en bred utbildning där du lär dig både om lantbruksdjur, odling och maskiner. Skolan samarbetar med lantbrukare i Dalsland för att du skall få en utbildning som motsvarar branschens krav. Vill du läsa vidare finns det många olika möjligheter.

Nuntorpsgymnasiet erbjuder inriktningen Lantbruk med möjlighet att läsa profilerna häst, Lantbruksdjur eller maskin och växtodling. Det erbjuds även den anpassade gymnasieskolan Skog, Mark och Djur.