Anpassad gymnasieskola

Programmet för Skog Mark och Djur är ett fyraårigt yrkesinriktat program inom den anpassade gymnasieskolan som vänder sig till dig som vill gå en utbildning med praktisk inriktning inom naturbruk. 

Under första året läser alla samma kurser och bekantar sig med många spännande delar av det som kallas naturbruk. Därefter väljer du någon av våra profiler: Djur eller Maskin och odling.

Du läser självklart även gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, engelska, matte m.m. Dessutom ingår minst 22 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du lär dig i verkligheten på en arbetsplats. En fin chans att knyta kontakter för framtiden!

Är du nyfiken på utbildningen? Du är välkommen till oss på Öppet Hus lördag 25 november kl 10-13 eller lördag 20 januari -24 kl 10-13. Kontakta speciallärare Elisabeth Luttje Larsson på 0521-576083 eller elila@nuntorpsgymnasiet.se om du vill veta mer om utbildningen. 

Se våra Gemensamma kurser i anpassade gymnasieskolan i kolumnen till höger. 

Du väljer även en av dessa profiler: 

Profilval görs inför årskurs 2, efter att du fått
prova på lite av varje i kursen Naturbruk i åk 1

Profil: Djur

900p
Djurens biologi100p
Lantbruksdjur 1100p
Skötsel av utemiljöer 1100p
Sällskapsdjur 1100p
Lantbruksdjur 2100p
Sällskapsdjur 2100p
Körning – basmaskiner 1100p
Naturbruksteknik – specialområde100p
Hem- och konsumentkunskap 1100p

Profil: Maskin och odling

900p
Marken och växternas biologi 1100p
Växtodling – grund100p
Skötsel av utemiljöer 1100p
Trädgårdsodling grund100p
Skötsel av utemiljöer 2100p
Körning – basmaskiner 1100p
Körning – basmaskiner 2100p
Naturbruksteknik – specialområde100p
Hem- och konsumentkunskap 1100p

Olika stöd för olika behov

Miljön och omgivningen på Nuntorp gör det möjligt för våra elever att få ägna sig åt den praktiska utbildning som man själv föredrar.

Gemensamma kurser i anpassade gymnasieskolan – 900p

  
Svenska 1200p
Engelska 1100p
Matematik 1100p
Idrott och hälsa 1200p
Historia 150p
Naturkunskap 150p
Samhällskunskap 150p
  
Programgemensamma kurser400p
Naturbruk200p
Naturbruksteknik100p
Biologi – Naturbruk100p
  
Individuellt val200p
Välj 200p i vårt kursutbud 
  
Gymnasiesärskolearbete100p