Ansök till Nuntorpsgymnasiet

Vi erbjuder dig högkvalitativ utbildning, en fin miljö och ett minne för livet. Sök till oss och bli en del av gemenskapen!

Vi har riksintag vilket innebär att oavsett var du bor har du rätt att söka till det nationella naturbruksprogrammet. Du som inte har en fullständig gymnasiebehörighet kan söka till något av våra introduktionsprogram: Programinriktat val (IMV) eller Yrkesintroduktion (IMYRK).

Du gör din ansökan digitalt, men tillvägagångssättet kan vara olika beroende på var du bor. Prata med en studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola och be om hjälp. Går du inte i någon grundskola kan du kontakta Antagning Fyrbodal (https://antagning.fyrbodal.se/)

Vi erbjuder även Programmet för Skog Mark och Djur (SMD) inom den anpassade gymnasieskolan. Även detta program ansökes via Antagning Fyrbodal. Mer information hittar du här: Ansökan till anpassad gymnasieskola – Antagning Fyrbodal

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk – Kod NBLAN

Programinriktat val – Kod IMVNB

Yrkesintroduktion – Kod IMYNBlan