CSN och bidrag

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag om du studerar på en gymnasieskola och har fyllt 16 år. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte göra en egen ansökan. Bidraget kan du får fram till det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

För dig som är boende på internat på en friskola kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Du behöver logga in på mina sidor på www.csn.se för att beställa blanketten. Du får även hem en blankett som heter ”Intyg av hyresvärd”, som du tar med till oss. Om du har ett boendeavtal hos oss skriver vi under intyget. Du skickar sedan själv in din ansökan till CSN.  Beloppet du får baseras på det avstånd du har till och från skolan. Ansökan behöver göras varje nytt läsår.

Busskort

Din hemkommun ansvarar för att du får ett busskort till och från skolan. Dock har du inte rätt till att ha inackorderingstillägg samtidigt som ett busskort från hemkommunen. Många av våra elever använder sig av fritidskort.