Arbetsplatsförlagt lärande – APL

På Nuntorpsgymnasiet verkar du mitt i näringen, vilket ger många och viktiga kontakter för framtida yrkesliv eller vidare studier. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Under din tid på Nuntorp kommer du ha APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Elever på Naturbruksprogrammet och Introduktionsprogram gör totalt 18 veckors praktik, medan elever i Anpassade gymnasieskolans program för Skog Mark och Djur har totalt 22 veckors APL.  Dessa veckor är fördelade över dina läsår med start redan i årskurs 1.

Nuntorpsgymnasiet har genom åren skapat ett brett kontaktnät inom de gröna näringarna och personalen har god insikt i branscherna.

APL utomlands

En del elever väljer att förlägga sin APL utomlands. Detta kan vara ett bra och spännande sätt att få en inblick i hur det fungerar utanför Sveriges gränser. Ett utbyte av kunskap globalt blir allt mer och mer viktigare i dagens samhälle.

Tät kontakt är A och O

För att vi som skola ska kunna ge dig som elev de bästa förutsättningarna för din tid efter skolan krävs ett stort samarbete med näringarna vi utbildar personal till. Skolan grundades av gamla elever som just ville att kopplingen mellan skola och näring skulle fördjupas än mer och på det sättet kunna rekrytera kompetent personal i framtiden med de specifika kunskaper de efterfrågar. Vi ser det som något mycket positivt att vi redan från grunden har en stor insyn i elevernas framtida arbetsplatser.

” Jag tycker att eleverna är bra på att komma in i vårt arbetsteam, och är duktiga och nyfikna på hur våran gård fungerar.”

Mikael Berg Qvantenburg.