Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Nuntorpsgymnasiet består av rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.

Vi jobbar för att:

  • alla elever ska känna trygghet och kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • skapa miljöer som främjar lärande
  • ge adekvat stöd vid inlärningssvårigheter eller annan problematik
  • främja en god fysisk och psykisk hälsa, samt skapa en öppen och inkluderande verksamhet där alla känner sig respekterade för den de är

Vårt mål är också att vara tillgängliga för eleverna, dels genom att vara flexibla och skapa möjligheter att träffa eleven, dels att vara synliga och delta i olika gruppaktiviteter och sammanhang.