Grundutbildning i användning av växtskyddsmedel

3:orna med profil Maskin & Växt har påbörjat sin grundutbildning i användning av växtskyddsmedel. Det är ett krav från Jordbruksverket för att kunna få arbete med växtskyddsmedel.